inspireren

Ruimtelijk plan VDMA ter inzage
Ruimtelijk plan VDMA ter inzage

1 juli 2021

Het ontwerpbestemmingsplan is gereed. Een belangrijke stap in de voorbereidende fase van Join The Stage. In dit plan legt de gemeente alle functies en regels vast voor de verschillende elementen van het nieuwe VDMA-terrein.

Het plan beschrijft hoe er straks op het terrein een gebalanceerde mix aan functies komt: wonen, werken en inspireren. We zijn erg trots op het plan en hopen dat iedereen die het leest er net zo enthousiast over is. Van 1 juli tot en met 11 augustus 2021 ligt het plan ter inzage op het Stadhuis van Eindhoven. Daarnaast is het plan ook digitaal in te zien. Wie dat wil, kan tot 11 augustus een zienswijze indienen bij de gemeente. Daarover is meer te lezen op de website van de gemeente, via: https://www.eindhoven.nl/bouwen/grond-en-vastgoed/bestemmingsplannen-ruimtelijke-plannen/bestemmingsplannen-in-ontwerpfase

blijf op de hoogte
Voor het laatste nieuws en updates
schrijf je in voor de nieuwsbrief.