FAQ

Deze FAQ wordt continu bijgewerkt. Houd deze pagina dus regelmatig in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste informatie en ontwikkelingen.

Staat je vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: info@vdma-eindhoven.com. 

JOIN THE STAGE

Wat is Join the Stage? / Waar staat Join the Stage voor?

VDMA is een podium in het hart van de stad en de plek waar relevante spelers worden samengebracht en waar nieuwe verbindingen worden gecreëerd. Een podium waar je kan wonen, werken en recreëren, dat innovatie aanjaagt, technische uitvindingen, radicale designideeën en vernieuwende productie ervaarbaar maakt voor een groot en breed publiek.

Waarom Join the Stage? 

Eindhoven bestaat uit verschillende historische dorpskernen en gespecialiseerde campussen. Er is behoefte aan een podium in het centrum van de stad dat deze delen verbindt.

Daarnaast is The Stage een metafoor voor de ontwikkeling van het volledige terrein. Met de ambitie die er ligt komt Eindhoven internationaal in de schijnwerpers. En wat ons betreft spelen alle Eindhovenaren op dit podium de hoofdrol.

Wanneer start de tijdelijke activering?

Het liefst waren we al begonnen, maar we wachten nog even tot alles achter de schermen tot in de puntjes is geregeld. Naar verwachting starten we in het tweede kwartaal van 2021.

De activatie was eigenlijk al jaren bezig, met interessante projecten en evenementen voor en door stadsbewoners. Helaas, door corona en andere onvoorziene omstandigheden, heeft alles tijdelijk stilgelegen. Achter de schermen is het nu bijna allemaal geregeld. We verwachten dan ook in het tweede kwartaal van start te gaan.

Wanneer is de tijdelijke activering voltooid?

De activatie loopt tot de start van de bouw. We hebben de ambitie om de functies die we toevoegen tijdens de tijdelijke activering ook een plek in de nieuwe situatie te geven.

Kan ik ook meedoen aan Join the Stage?

Jazeker! Join the Stage is een uitnodiging voor iedereen.

 

ONTWERP

Wat heeft de meeste inspiratie gegeven bij het maken van het ontwerp?

De grootste bron van inspiratie voor het ontwerp van VDMA is de stad Eindhoven zelf. Eindhoven is een unieke plek in de wereld. Het is een stad van radicale innovatie. Koploper in techniek, design en kennis. Maar ook een stad met een bijzondere industriële historie en duidelijke herkenbare architectuur. Aan de andere kant heeft het centrum van Eindhoven ook een groot gebrek, namelijk natuur. Juist het ontbreken van voldoende groen in de binnenstad is het kernidee geworden van het plan en de reden dat het Stadsbos het hart is van het ontwerp voor het terrein.

Hoe groot is de bijdrage aan de hittestress in gebouw C?

Gebouw C heeft juist een positieve impact op de reductie van hittestress in de omgeving door de groene gevel van de LowRise (17m – 45m) en door de verschillende daktuinen van het gebouw. Overigens, alle nieuwe gebouwen van VDMA hebben groene gevels en groene daken, waardoor een positieve impact wordt gemaakt. Dit geldt vooral voor het nieuw aan te leggen Stadsbos.

 

WONINGEN

Wat wordt de verdeling van het woonprogramma in VDMA?

Er komen zowel koop- als huurwoningen, een mix van sociale huur (20%), middeldure sector (45%) en vrijesectorwoningen (35%). De grootte van de appartementen varieert sterk, zodat er een grote diversiteit aan bewoners zal zijn. Van studenten tot young professionals, empty nesters tot expats.

Is het publieke programma verenigbaar met het woonprogramma, in bijzonder met oog op hinder en overlast?

In de uitwerking van het plan wordt met de landschapsarchitect zorgvuldig gekeken naar drukke en rustige zones en daar wordt de situering van de woningen op aangepast.

Hoeveel woningen komen er?

Er komen ruim 700 woningen voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder studenten, young professionals, kleine huishoudens, gezinnen, expats en empty nesters.

Komen er huur- en/of koopwoningen? In welke prijsklasse?

Er komen zowel huur- als koopwoningen in alle prijsklassen. Het gros van de woningen komt in de sociale- of middeldure sector met een huurprijs tot 1050 euro per maand en een koopprijs tot 345.000 euro. Dit zijn ook de doelgroepen die wij het liefst in de binnenstad zien om de stad levendig te houden.

Komen er ook sociale huurwoningen?

Jazeker, ruim 20% van de woningen vallen in het sociale segment.

Wat is voor “middeldure” woningen de prijsklasse?

Middelduur is hoger dan sociale huur (740 euro per maand) en gaat tot 1050 euro per maand.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een woning? 

Je kunt je nu al aanmelden als geïnteresseerde! We houden je op de hoogte van nieuws en evenementen via onze nieuwsbrief. Inschrijven voor een woning kan pas op een later moment. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de plannen voor VDMA.

 

OVERIGE VOORZIENINGEN

Wat voor voorzieningen komen er in het plan?

Het nieuwe VDMA bestaat uit een gebalanceerde mix van wonen, werken en inspireren. De mix van hoogstedelijk wonen voor uiteenlopende doelgroepen en een inspirerende werkomgeving.

Naast woningen en ruimte om te werken, maken we plannen voor functies die je inspireren in onder andere de Garage en Luciferfabriek. Daarnaast komt er een Stadsbos waar iedereen toegang toe heeft en van kan genieten.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een kantoorruimte, werkplek of commerciële ruimte?

Je kunt je aanmelden als geïnteresseerde. We houden je op de hoogte van nieuws en evenementen via onze nieuwsbrief en op de website. Inschrijven voor kantoorruimte kan op een later moment.

 

HOOGBOUW

Welk effect heeft het plan op bezonning en zicht?

De gebouwen worden zodanig gesitueerd dat er zo min mogelijk schaduwwerking is op de achterliggende bebouwing aan de Tramstraat en daarachter. Er worden wind-, akoestische- en bezonningstudies uitgevoerd gedurende de ontwikkeling.

Welke onderzoeken worden er uitgevoerd om te kijken of de hoogbouw niet leidt tot overlast?

Er worden wind-, zon- en geluidsstudies uitgevoerd om de kwaliteit van het plan te waarborgen. Deze onderzoeken zijn onderdeel van het Bestemmingsplan en zullen ter inzage liggen waardoor ze openbaar zijn.

 

BRABANTS STADSBOS

Wat is het Brabants Stadsbos?

Het Brabants Stadsbos wordt een uniek stuk groen van circa 3.500m2 midden in Eindhoven waar Brabantse bomen geplant worden en een klimaat ontstaat waar iedereen tot rust kan komen door om het bos te lopen. Het Stadsbos vormt de basis van een stedelijk ecosysteem dat een belangrijke plek zal innemen in de groenstructuur van Eindhoven.

Komt het bos er echt?

Jazeker, het bos komt er echt. We laten in het Bestemmingsplan opnemen dat er daar niet gebouwd mag worden.

Krijgt het bos voldoende licht met de hoogbouw eromheen?

Rondom het bos komt relatieve laagbouw. Ook wordt in de initiële beplanting voor het bos rekening gehouden met licht en schaduw.

Hoe werkt het concept met de weesbomen in de tijdelijke activatie?

De bomen die tijdelijk op de binnenplaats staan zijn voorbestemd voor dit nieuwe stadsbos. We laten ze staan tot we beginnen met bouwen. Tijdens de bouw gaan ze even uit logeren, waarna ze idealiter definitief deel kunnen nemen in het stadsbos, voor de eeuwigheid. Daar is in de sportkeuze al rekening mee gehouden.

Mag ik het bos betreden?

Het is niet toegestaan om het bos te betreden; je kan het bos vanuit elke hoek bewonderen door er via The Loop omheen te lopen. Zo laten we de biodiversiteit in het bos met rust.

Wie gaat het stadsbos onderhouden?

Het Brabants Stadsbos wordt zorgvuldig in de gaten gehouden door een boswachter. Het is een uniek stukje stadsgroen, waar de natuur zo veel mogelijk ongestoord kan groeien en bloeien.

Hoe wordt vandalisme in de nacht voorkomen in het stadsbos?

Aan de ene kant zetten we volop in op veiligheid en overlast door middel van sociale veiligheid. Langs het stadsbos komen daarom bewust ook woningen, zodat er altijd zicht is op wat er gebeurd en sociale veiligheid gewaarborgd is. Daarnaast heeft VDMA ook zijn eigen boswachter die het Stadsbos nauwlettend in de gaten houdt, niet alleen op het gebied van natuur. Aan de andere kant, proberen we zo veel mogelijk op te lossen door middel van het ontwerp. Het gehele openbare gebied wordt ontworpen met duurzame en robuuste materialen die wel tegen een stootje kunnen. Daarnaast is het Stadsbos zo ontworpen dat deze lager ligt dan het omliggende terrein, om betreding hiervan zo veel mogelijk te ontmoedigen.

 

GROEN/BIODIVERSITEIT

Hoe wordt de biodiversiteit in het plan gewaarborgd?

Er wordt een ecoloog betrokken bij de uitwerking om de biodiversiteit in het plan te waarborgen.

Wat gebeurt er met de bomen die nu aan de rand van de parkeerplaats (achterkant Tramstraat en aan de Raiffeisenstraat) staan?

Enkele bomen moeten plaatsmaken voor de bebouwing. Er wordt een bomen inventarisatieplan gemaakt naar de status van elke boom.

Komt er ruimte voor stadslandbouw – pluktuin – voedselbos of is het groen meer decoratief?

Het Brabants Stadsbos is een stuk natuur waar veel beheer niet noodzakelijk is. Om het bos ook een gezond en stabiel bos te laten zijn moet je het niet teveel betreden. Stadslandbouw heeft juist veel beheer en activiteit nodig. Op de Eindhovense Laag zien we wel kans om stadslandbouw en voedselproductie te laten organiseren door bewoners.

 

THE LOOP

Wat is de The Loop?

The Loop is een in het oog springende publieke ontsluitingsroute met een spectaculaire trap. De trap leidt naar het tweede maaiveld op de Zusterflat. Hierdoor ontstaat een omloop binnen het VDMA-terrein die bezoekers verleidt om techniek, design, kennis, cultuur en vermaak te beleven.

Wordt The Loop openbaar toegankelijk?

Ja, de The Loop wordt openbaar toegankelijk.

 

BESTAANDE PANDEN

Worden de bestaande panden behouden?

Alle panden met cultuurhistorische erfgoedwaarde blijven behouden en krijgen in het nieuwe VDMA een nieuwe functie. Het betreft de Zusterflat, Chauffeurswoning, Luciferfabriek en de Garage.

In welke staat verkeren de bestaande panden?

De Chauffeurswoning aan de Raffeisenstraat verkeert in betrekkelijk goede staat. Dit gebouw wordt behouden en fungeert straks als ingang van het nieuwe kantoorgebouw Gebouw E (het werkgebouw).

De Zusterflat verkeert in redelijke staat. Dit gebouw wordt volledig gerenoveerd tot een modern woongebouw.

De bouwkundige staat van de Luciferfabriek en de Garage zijn slecht. Samen met een cultuur erfgoed specialist wordt nauwkeurig en per element bepaald hoe de panden kunnen worden gesaneerd, hersteld en gerenoveerd om weer langjarig in gebruik genomen te kunnen worden.

Is de vervuiling van de bestaande bebouwing schadelijk voor de omwonenden?

In de Garage en Luciferfabriek is chroom-6 aangetroffen. Dit is een coating (verf) die in het verleden is aangebracht op alle stalen onderdelen. In de renovatieopgave wordt de aanwezige hoeveelheid chroom-6 volledig gesaneerd (en verwijderd), zodat er geen risico meer bestaat voor onze gebruikers van de gebouwen in de toekomst. De sanering zal aan de strengste eisen voldoen met betrekking tot veiligheid voor de omwonenden en alle andere betrokkenen.

 

PROCES EN PLANNING

Wanneer start de bouw? Hoe ziet de bouwplanning eruit de komende jaren?

De transformatie van VDMA is een uitgebreid en intensief proces dat uit verschillende fases bestaat. Naar verwachting start de bouw van de eerste fase in de zomer van 2022. Het verdere verloop van de bouw vindt gefaseerd plaats.

Hoelang duurt de bouw?

Er is nog geen aannemer geselecteerd, waardoor voorlopig onbekend is hoelang de bouw duurt. Naar verwachting duurt de realisatie ongeveer 3,5 jaar van start bouw tot oplevering.

Wanneer kan ik een woning kopen?

In 2022 gaat de verkoop van de woningen van start. Houd de website in de gaten en schrijf je in voor de nieuwsbrief om op de hoogte te blijven.

Wat gaat er gebeuren op het terrein tot het moment dat de schop in de grond gaat?

In een aantal fases gaan we het terrein tot aan start bouw activeren. Het liefst waren we al eerder begonnen, maar een wereldwijde pandemie gooide roet in het eten. Daarnaast moet alles achter de schermen goed geregeld zijn.

We beginnen met het tijdelijke bos. Op het binnenterrein komt een aantal bomen logeren. Samen met PlugInCity bouwen we een tijdelijk containerdorp, waarin inkijkjes te zien zijn van het plan. Helaas kunnen we de Garage niet activeren vanwege de aangetroffen vervuiling.

Wanneer alles goed geregeld is beginnen we in de zomer van 2021 met het programma in de HUB. De HUB gaat open voor publiek en komt een vergelijkbaar programma als voorheen. Dat programma is nu in ontwikkeling.

 

BESTEMMINGSPLAN

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan worden de kaders van de planontwikkeling vastgelegd en door middel van onderzoeken wordt er gekeken wat de effecten van deze toevoeging in de stad inhouden. Het bestemmingsplan biedt straks de basis voor het aanvragen van een vergunning. De vergunning wordt dan gecheckt aan het bestemmingsplan, zodat de gemeente zeker weet dat ze de vergunning af mogen geven.

Hoe verloopt het bestemmingsplanproces na 31 maart 2021?

Zoals de planning er nu uitziet besluit het College van B&W voor de zomer van 2021 om het bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak. Het bestemmingsplan ligt dan ter inzage en er kunnen dan zienswijzen in worden gediend. Na de zomer worden de zienswijzen (reacties) bekeken en verwerkt. Eind 2021 wordt het aangepaste bestemmingsplan dan opnieuw aangeboden aan het college van B&W en ook de gemeenteraad ter vaststelling. Het bestemmingsplan komt dan wederom ter inzage.

Als ik bezwaar wil maken tegen de woontorens op het VDMA-terrein, wat moet ik dan doen?

Op het moment dat het bestemmingsplan ter inzage gaat krijg je de gelegenheid om als belanghebbende een zienswijze in te dienen.

 

MOBILITEIT & TOEGANGKELIJKHEID

Is VDMA toegankelijk voor personen met een rolstoel, scootmobiel of kinderwagen?

Iedereen is welkom op het VDMA-terrein. Het gehele terrein wordt toegankelijk voor mensen die rolstoelgebonden of slecht ter been zijn. Er komt een openbaar toegankelijke lift die naar het dak van de Zusterflat leidt en naar de openbare ondergrondse fietsenstalling.

Blijft de Raifeissenstraat toegankelijk voor het verkeer van bewoners?

De Raiffeisenstraat blijft ongewijzigd toegankelijk voor verkeer van bewoners en hun bezoek.

 

BOUW

Hoe wordt het bouwverkeer gestroomlijnd?

Gezamenlijk met de andere ontwikkelingen zullen de aannemers afstemming moeten zoeken over de bouwlogistiek. Op dit moment is er nog geen aannemer geselecteerd, maar er zal nauwlettend worden bekeken dat de logistieke keuze zo min mogelijk overlast geeft voor de omwonenden en ondernemers.

 

OVERIG

Staat je vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: info@vdma-eindhoven.com.

Blijf op
de hoogte

Voor het laatste nieuws en updates
schrijf je in voor de nieuwsbrief