FAQ

Deze FAQ wordt continu bijgewerkt. Houd deze pagina dus regelmatig in de gaten om op de hoogte te blijven van de laatste informatie en ontwikkelingen.

Staat je vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: info@vdma-eindhoven.com. 

JOIN THE STAGE

Wat is Join the Stage? / Waar staat Join the Stage voor?

VDMA is een podium in het hart van de stad en de plek waar relevante spelers worden samengebracht en waar nieuwe verbindingen worden gecreëerd. Een podium waar je kan wonen, werken en recreëren, dat innovatie aanjaagt, technische uitvindingen, radicale designideeën en vernieuwende productie ervaarbaar maakt voor een groot en breed publiek.

Waarom Join the Stage? 

Eindhoven bestaat uit verschillende historische dorpskernen en gespecialiseerde campussen. Er is behoefte aan een podium in het centrum van de stad dat deze delen verbindt. 

Daarnaast is the Stage een metafoor voor de ontwikkeling van het volledige terrein. Met de ambitie die er ligt komt Eindhoven internationaal in de schijnwerpers. En wat ons betreft spelen alle Eindhovenaren op dit podium de hoofdrol.

Wanneer start de tijdelijke activering?

Het liefst waren we al begonnen, maar we wachten nog even tot alles achter de schermen tot in de puntjes is geregeld. Naar verwachting starten we in het tweede kwartaal van 2021.

De activatie was eigenlijk al jaren bezig, met interessante projecten en evenementen voor en door stadsbewoners. Helaas, door corona en andere onvoorziene omstandigheden, heeft alles even stilgelegen. Achter de schermen is het nu bijna allemaal geregeld. We verwachten dan ook in het tweede kwartaal van start te gaan.

Wanneer is de tijdelijke activering voltooid?

De activatie loopt tot de start van de bouw. We hebben de ambitie om de functies die we toevoegen tijdens de tijdelijke activering ook een plek in de nieuwe situatie te geven.

Kan ik ook meedoen aan Join the Stage?

Jazeker! Join the Stage is een uitnodiging voor iedereen.

WONINGEN

Hoe kan ik mij inschrijven voor een woning?

Je kunt je nu al aanmelden als geïnteresseerde! We houden je op de hoogte van nieuws en evenementen via onze nieuwsbrief. Inschrijven voor een woning kan pas op een later moment. Op dit moment wordt er nog hard gewerkt aan de plannen voor VDMA.

Hoeveel woningen komen er? En wat voor type woningen zijn dat?

Er komen ruim 700 woningen voor uiteenlopende doelgroepen, waaronder studenten, young professionals, kleine huishoudens, gezinnen, expats en empty nesters.

Komen er huur- en/of koopwoningen? In welke prijsklasse?

Er komen zowel huur- als koopwoningen in alle prijsklassen.

Komen er ook sociale huurwoningen?

Jazeker, ruim 20% van de woningen vallen in het sociale segment.

OVERIGE VOORZIENINGEN

Wat voor voorzieningen komen er in het plan?

Naast de woningen komt er veel ruimte om te werken, worden er plannen gemaakt voor functies die je inspireren in onder andere de Garage en Luciferfabriek. Daarnaast maken we een Stadsbos waar iedereen toegang toe heeft en van kan genieten.

Het nieuwe VDMA bestaat uit een gebalanceerde mix van wonen, werken en inspireren. De mix van hoogstedelijk wonen voor uiteenlopende doelgroepen en een inspirerende werkomgeving.

Hoe kan ik mij inschrijven voor een kantoorruimte, werkplek of commerciële ruimte?

Je kunt je aanmelden als geïnteresseerde. We houden je op de hoogte van nieuws en evenementen via onze nieuwsbrief en op de website. Inschrijven voor kantoorruimte kan op een later moment.

HOOGBOUW

Welk effect heeft het plan op bezonning en zicht?

De gebouwen worden zodanig geplaatst dat er zo min mogelijk schaduwwerking is op de achterliggende bebouwing aan de Tramstraat en daarachter. Er worden wind-, akoestische- en bezonningstudies uitgevoerd gedurende de ontwikkeling.

BRABANTS STADSBOS

Wat is het Brabants Stadsbos?

Het Brabants Stadsbos wordt een uniek stuk groen van circa 3.500m2 midden in Eindhoven waar Brabantse bomen geplant worden en een klimaat ontstaat waar iedereen tot rust kan komen door om het bos te lopen. Het Stadsbos vormt de basis van een stedelijk ecosysteem dat een belangrijke plek zal innemen in de groenstructuur van Eindhoven.

Wordt het stadsbos openbaar toegankelijk?

Iedereen is welkom om de verstilling van het Brabants stadsbos te komen ervaren via de wandelroute die er volledig omheen loopt: The Loop.

Wie gaat het stadsbos onderhouden?

Het Brabants Stadsbos wordt nauwkeurig in de gaten gehouden door een boswachter. Het is een uniek stukje stadsnatuur, waar de natuur zo veel als mogelijk ongestoord kan groeien en bloeien.

THE LOOP

Wat is de The Loop?

The Loop is een opvallende en herkenbare publieke ontsluitingsroute met een in het oog springende spectaculaire trap. De trap leidt naar het tweede maaiveld op de Zusterflat. Hierdoor ontstaat een omloop binnen het VDMA-terrein die bezoekers verleidt om techniek, design, kennis, cultuur en vermaak te beleven.

Wordt The Loop openbaar toegankelijk?

Ja, de The Loop wordt openbaar toegankelijk.

CIRCULAIRE LOBBY

Wat is de Circulaire Lobby?

De Circulaire Lobby is een plek in het hart van het programma waar duurzaamheidskringlopen van het terrein zichtbaar worden gemaakt voor gebruikers en bezoekers: zo wordt er regenwater opgevangen om bier van te brouwen en wordt met de warmte die daarvan vrijkomt vers brood gebakken.

Wordt de Circulair Lobby openbaar toegankelijk?

Jazeker, de Circulaire Lobby wordt (deels) openbaar toegankelijk.

BESTAANDE PANDEN

Worden de bestaande panden behouden?

Alle panden met cultuurhistorische erfgoedwaarde blijven behouden en krijgen in het nieuwe VDMA een nieuwe functie. Het betreft de Zusterflat, Chauffeurswoning, Luciferfabriek en de Garage.

In welke staat zijn de bestaande panden?

De Chauffeurswoning aan de Raffeisenstraat is in betrekkelijk goede staat. Dit gebouw wordt behouden en fungeert straks als ingang van het nieuwe kantoorgebouw Gebouw E (het werkgebouw).

De Zusterflat is in redelijke staat. Dit gebouw wordt volledig gerenoveerd tot een modern woongebouw.

De bouwkundige staat van de Luciferfabriek en de Garage zijn slecht. Samen met een cultuur erfgoed specialist wordt zeer nauwkeurig en per element bepaald hoe de panden kunnen worden gesaneerd, hersteld en gerenoveerd om weer langjarig in gebruik genomen te kunnen worden.

Is de vervuiling van de bestaande bebouwing schadelijk voor de omwonenden?

In de Garage en Luciferfabriek is chroom-6 aangetroffen. Dit is een coating (verf) die in het verleden is aangebracht op alle stalen onderdelen. In de renovatieopgave wordt de aanwezige hoeveelheid chroom-6 volledig gesaneerd (en verwijderd), zodat er geen risico meer bestaat voor onze gebruikers van de gebouwen in de toekomst. De sanering zal aan de strengste eisen voldoen met betrekking tot veiligheid voor de omwonenden en alle andere betrokkenen.

PROCES EN PLANNING

Wanneer start de bouw? Hoe ziet de bouwplanning eruit de komende jaren?

De transformatie van VDMA is een uitgebreid en intensief proces dat uit verschillende fases bestaat. Naar verwachting start de bouw van de eerste fase in de zomer van 2022. Het verdere verloop van de bouw vindt gefaseerd plaats.

Hoelang duurt de bouw?

Er is nog geen aannemer geselecteerd, waardoor voorlopig onbekend is hoelang de bouw duurt. Naar verwachting duurt de realisatie ongeveer 3,5 jaar van start bouw tot oplevering.

BESTEMMINGSPLAN

Wat is een bestemmingsplan?

In een bestemmingsplan worden de kaders van de planontwikkeling vastgelegd en door middel van onderzoeken wordt er gekeken wat de effecten van deze toevoeging in de stad inhouden. Het bestemmingsplan biedt straks de basis voor het aanvragen van een vergunning. De vergunning wordt dan gecheckt aan het bestemmingsplan, zodat de gemeente zeker weet dat ze de vergunning af mogen geven.

Hoe verloopt het bestemmingsplanproces na 31 maart?

Zoals de planning er nu uitziet besluit het College van B&W voor de zomer van 2021 om het bestemmingsplan vrij te geven voor inspraak. Het bestemmingsplan ligt dan ter inzage en er kunnen dan zienswijzen in worden gediend. Na de zomer worden de zienswijzen (reacties) bekeken en verwerkt. Eind 2021 wordt het aangepaste bestemmingsplan dan opnieuw aangeboden aan het college van B&W en ook de gemeenteraad ter vaststelling. Het bestemmingsplan komt dan wederom ter inzage.

Als ik bezwaar wil maken tegen de woontorens op het VDMA-terrein, wat moet ik dan doen?

Op het moment dat het bestemmingsplan ter inzage gaat heeft u de kans om als belanghebbende een zienswijze in te dienen.

OVERIG

Staat je vraag er niet bij? Aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via: info@vdma-eindhoven.com.

Blijf op
de hoogte

Voor het laatste nieuws en updates
schrijf je in voor de nieuwsbrief