Disclaimer
Disclaimer

Op deze pagina vindt u de disclaimer van VDMA Development C.V. In deze disclaimer geven wij aan onder welk voorbehoud wij de informatie op onze website aan u aanbieden.

Deze website is van VDMA Development C.V. te Amsterdam, ingeschreven in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel in Amsterdam onder nummer 784655750000.

Wanneer geldt deze disclaimer?
De disclaimer geldt als u de website (het domein) www.vdma-eindhoven.com bezoekt of een van de subdomeinen hiervan.

Uitsluiting van aansprakelijkheid
Alle informatie op deze webpagina is bedoeld voor persoonlijk gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Wij spannen ons in om de informatie op deze webpagina zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. VDMA Development C.V. aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid voor schade op welke manier dan ook ontstaan door gebruik, onvolledigheid of onjuistheid van de aangeboden informatie op deze website.

Beschikbaarheid
De informatie en aanbevelingen op deze website kunnen zonder voorafgaande waarschuwing of kennisgeving worden gewijzigd. Wij spannen ons in om deze webpagina zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten
Het auteursrecht op deze website berust bij VDMA Development C.V. of bij derden welke met toestemming dit (beeld)materiaal beschikbaar hebben gesteld aan VDMA Development. Vermenigvuldiging in wat voor vorm dan ook is alleen toegestaan na voorafgaande toestemming door VDMA Development C.V.

Websites van anderen
Soms verwijzen wij naar een andere website, bijvoorbeeld via een hyperlink. Als u op de link klikt, komt u op de website van iemand anders. We hebben de informatie op de websites van anderen niet gecontroleerd en zijn daarvoor niet verantwoordelijk. Onze regels over uw privacy gelden niet voor websites van anderen.

Nederland
De informatie op de website is bedoeld voor Nederland. In het buitenland kunnen andere regels gelden. Op deze website en disclaimer zijn Nederlands recht van toepassing.

Wijzigingen
Wij mogen de inhoud en regels van deze disclaimer op ieder moment zonder aankondiging aanpassen.

Intellectueel eigendom
Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht.

Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van VDMA Development C.V. is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij VDMA Development C.V.

Geen garantie op juistheid indien van toepassing
Voor de prijzen die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met VDMA Development C.V. te mogen claimen of te veronderstellen.

VDMA Development C.V. streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

blijf op de hoogte
Voor het laatste nieuws en updates
schrijf je in voor de nieuwsbrief.